Page Loading...
Náhradní rodinná péče Pomoc v nouzi Handicapovaní a nemocní Hospicová péče Osvěta a vzdělávání

„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným.“

Charles Dickens

Aktuality

Tak trochu jiný teambuilding

09.10.2017 - Jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout prostřednictvím vzájemné pomoci a týmové spolupráce

Studijní cesta na Island

02.10.2017 - Zástupci neziskové organizace Kruh rodiny o.p.s., Nadace J&T a zástupci státní správy se zúčastnili studijní cesty na Island. Cílem bylo seznámit se se systémem péče o ohrožené děti této severské země a také se inspirovat příklady dobré praxe, které by bylo možné přenést do českého prostředí

Nově vyhlášená grantová řízení

14.08.2017 - Pro právnické osoby vyhlašujeme grantová řízení v oblastech Pomoc v nouzi a Hospicová péče. Příjem žádostí je od 14. 8. 2017 – do 8. 9. 2017.