Page Loading...
Náhradní rodinná péče Pomoc v nouzi Handicapovaní a nemocní Hospicová péče Osvěta a vzdělávání

„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným.“

Charles Dickens

Aktuality

Petice „Děti patří do rodin, ne do ústavů“

02.04.2018 - Asociace Dítě a Rodina, jíž je Nadace J&T spoluzakladatelem, spustila připravovanou petici, která usiluje o to, aby malé děti nebyly umisťovány do ústavní péče. Přidejte se a pomozte svým podpisem ohroženým dětem!

Oblast podpory Handicapovaní a nemocní

23.03.2018 - Pro letošní rok je pozastaven příjem žádostí fyzických osob v oblasti Handicapovaní a nemocní a to z důvodu vyčerpání rozpočtu pro tuto oblast.

Komunikační mosty

19.01.2018 - Projekt Komunikační mosty nabízí již od roku 2013 prostor neziskovým organizacím pro získávání a sdílení informací, spolupráci a diskuzi nad tématy z oblasti péče o ohrožené děti.