Page Loading...

Handicapovaní a nemocní

Handicapovaní a nemocní

Nadace J&T pomáhá lidem nemocným a s handicapem tak, aby se mohli zapojit do běžného života. Přispíváme jak konkrétním jedincům, tak organizacím poskytujícím lidem s různým typem handicapu kvalitní služby.

 

Právnické osoby

V současné době podporujeme organizace, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci.

 

Fyzické osoby  

Pro letošní rok je pozastaven příjem žádostí fyzických osob v oblasti Handicapovaní a nemocní a to z důvodu vyčerpání rozpočtu pro tuto oblast.

Lidem s handicapem přispíváme na:

  • speciální autosedačky, speciální postel nebo matraci, chodítko, příslušenství ke kochleárnímu implantátu, sluchadla, příslušenství k vozíkům, kyslíkový koncentrátor, lupy pro slabozraké, speciální úpravy automobilů, kochleární implantát

          při ceně pomůcky do 100 000 CZK maximální příspěvek je 10 000 CZK

          při ceně pomůcky nad 100 000 CZK maximální příspěvek je 20 000 CZK

  • stropní zvedák, schodišťovou plošinu nebo sedačku, schodolez do maximální výše příspěvku 50 000 CZK

  • MOTOmed do maximální výše příspěvku 50 000 CZK

  • bezbariérové úpravy do maximální výše příspěvku 50 000 CZK

  • asistenční psy do maximální výše příspěvku 50 000 CZK

 

Jak zažádat o příspěvek

Individuální žádosti o podporu v oblasti Handicapovaní a nemocní přijímáme průběžně po celý rok. Preferujeme vyplnění žádosti on-line. Podrobné informace naleznete v rubrice Jak zažádat o příspěvek.

Další organizace, které v této oblasti poskytují příspěvky, naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Komu jsme přispěli

  Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde.