Page Loading...

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyšším počtem dětí umístěných v ústavních zařízeních. Chtěli bychom umožnit co největšímu množství dětí, které ze závažných důvodů nemohou žít v biologické rodině, vyrůstat v rodině náhradní. Náhradní rodiče vykonávají velice záslužnou práci, které si vážíme, a chceme jim v jejich záměru pomoci.

Přispíváme náhradním rodičům, kteří mají dítě svěřeno v následujících formách náhradní rodinné péče:

  1. svěření do péče jiné osoby než rodiče
  2. pěstounská péče
  3. poručenská péče

 

Projekty Nadace J&T

Náhradní rodinná péče je hlavní oblastí, kterou se Nadace J&T zabývá. Podporujeme pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. V rámci projektu Kouzelné Vánoce plníme dětem z náhradních rodin jejich vánoční přání. O pěstounské péči informujeme širokou veřejnost prostřednictvím kampaně Hledáme rodiče.

 

Právnické osoby

Pomáháme neziskovým organizacím, které se zabývají problematikou dětí v náhradní rodinné péči. Právnické osoby v oblasti NRP podporujeme zejména v poskytování služeb náhradním rodinám.

Fyzické osoby

Příspěvky pro konkrétní náhradní rodiny se odvíjejí od počtu a zdravotního stavu dětí.

 

Pěstounským rodinám přispíváme zejména na:

  • nákup kompenzačních pomůcek pro děti v pěstounské péči
  • bezbariérové úpravy do maximální výše příspěvku 50 000 CZK
  • rovnátka pro děti do maximální výše 70% z ceny rovnátek
  • psychoterapie pro děti v pěstounské péči
  • nákup standardních pomůcek pro děti do školy (zejména středních škol a učilišť) do maximální výše příspěvku 3 000 CZK
  • podpora vzdělávání a osamostatnění se pro mladé dospělé z náhradní rodinné péče
  • kauce

Ve specifickém režimu pomáháme rodinám a osobám s dítětem, které nepobírají odměnu pěstouna.

 

Jak zažádat o příspěvek

Do projektu Kouzelné Vánoce vybírá rodiny a děti výhradně Nadace J&T, ostatní žádosti z oblasti Náhradní rodinná péče zasílejte prostřednictvím on-line formuláře, který naleznete v rubrice Jak zažádat o příspěvek. Žádosti přijímáme průběžně po celý rok.

 

Komu jsme přispěli

  Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde