Page Loading...

Tiskové zprávy

Česká Republika bude mít dostatek pěstounů, okamžitý zájem může mít až 350 000 čechů


01/04/2012

Vážný zájem ujmout se role pěstouna vyjádřilo podle aktuálního celostátního průzkumu veřejného mínění celých 5 % respondentů. V praxi po přepočtu na celou dospělou populaci může toto číslo znamenat až 350 000 zájemců, kteří se chtějí bezprostředně stát náhradními rodiči.

 

  • Téměř pětina z respondentů uvažujících o pěstounství by se navíc mohla stát náhradními rodiči už do jednoho roku.
  • Podle svého úsudku zná ve svém okolí ideálního kandidáta na pěstouna dokonce celá jedna třetina Čechů.
  • Pro mnohé potenciální pěstouny není překážkou ani mentální či fyzický handicap dítěte. Celkem 5 % dotázaných uvažujících o pěstounství by nevadilo starat se o dítě s mentálním handicapem, 6 % respondentů je ochotno přijmout dítě s fyzickým handicapem.
  • Přijetí dítěte z národnostní menšiny si dovede představit až 10 % dotázaných.

 

Výrazná shoda panuje i v otázce poskytování příspěvků na pěstounskou péči příbuzným dítěte, pro zachování příspěvku je celých 67 % Čechů. Zjištění vyplynula z výsledků celostátního výzkumu veřejného mínění ČEŠI A PĚSTOUNSKÁ PÉČE 2012, který pro Nadační fond J&T zpracovala agentura PerfectCrowd.

Těší nás zájem lidí v Česku o pěstounství. Věřím a doufám, že se v budoucnu podaří najít dostatek lidí, kteří budou ochotni nabídnout lásku a domov dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině,“ okomentovala výsledky průzkumu ředitelka Nadačního fondu J&T Marie Oktábcová.

Zpráva o tom, že Česká republika disponuje dostatečným množstvím zájemců o pěstounství, přichází v době klíčových vládních kroků v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Součástí širšího plánu změn je mimo jiné schválení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a novely zákona o ústavní výchově. Oba návrhy, jejichž hlavním cílem je snížení počtu dětí v ústavní péči, leží v současné době na půdě Poslanecké sněmovny.

Vím, že celková změna systému je dlouhodobý proces. Je velmi nutné začít spolupracovat na všech úrovních veřejné sféry, na osvětových kampaních a na zvýšení statusu pěstounů ve společnosti. Zájemcům o pěstounství je třeba poskytnout nejen dostatek informací, ale i síť kvalitních podpůrných služeb. Pěstounství si zaslouží nejen úctu nás všech, ale zejména pozornost široké veřejnosti,“ dodává Marie Oktábcová.

Pěstounství jako forma náhradního rodičovství je samo o sobě velmi náročné. Vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění, nicméně poskytuje dítěti nenahraditelné prostředí, v němž může navazovat důvěrné citové vztahy, čehož v rámci ústavní výchovy jednoduše nelze dosáhnout,“ říká psycholog Radek Ptáček z 1. LF Univerzity Karlovy.

Nesnadnou roli pěstounů, vyžadující plné odhodlání a nasazení, potvrzuje i ředitelka občanského sdružení Rozum a Cit Jaroslava Máliková. „Lidé, kteří se rozhodnou vzít si dítě do pěstounské péče, si zaslouží náš obdiv. Jakkoliv jsou ekonomické zájmy pro tyto lidi na jednom z posledních míst, nelze jejich finanční podporu opomíjet. Plně tak chápu široký souhlas veřejnosti s poskytováním příspěvků na pěstounskou péči příbuzným, mezi které patří nejčastěji prarodiče dítěte,“ doplňuje Jaroslava Máliková.

Pro mnohé potenciální pěstouny není překážkou ani mentální či fyzický handicap dítěte. Celkem 5 % dotázaných uvažujících o pěstounství by nevadilo starat se o dítě s mentálním handicapem, 6 % respondentů je ochotno přijmout dítě s fyzickým handicapem.

„Výstupy výzkumu dávají šanci 9000 dětem, které vyrůstají v ústavech. Věřím, že se ze zájemců podaří vybrat a dobře připravit dostatek dobrých pěstounů a tyto děti dostanou šanci vyrůstat v rodinném prostředí," komentuje výsledky průzkumu poslankyně Parlamentu ČR Helena Langšádlová (TOP 09).

Nadační fond J&T se tématem náhradní rodinné péče zabývá dlouhodobě. Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se nadační fond věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Poskytuje pomoc nemocným, mentálně a fyzicky postiženým lidem. V roce 2011 rozdělil přes 27 milionů Kč.

Kvantitativní výzkum ČEŠI A PĚSTOUNSKÁ PÉČE 2012 byl proveden na reprezentativním vzorku dospělé populace 18+, v počtu 1000 respondentů.

 

Tisková zpráva ke stažení(239 kB)stáhnout