Page Loading...

Tiskové zprávy

ČESKO HLEDÁ RODIČE: STARTUJE KAMPAŇ PRO NÁBOR PĚSTOUNŮ


24/09/2012

Zvýšit reputaci pěstounů ve společnosti, posílit zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a především pomoci najít nové pěstouny ve všech krajích ČR, to jsou hlavní cíle celostátní edukačně-náborové kampaně HLEDÁME RODIČE, kterou dnes spouští Nadační fond J&T za podpory známých osobností: Davida Švehlíka, Ondřeje Vetchého a Saši Rašilova. Mediálními partnery kampaně se stala Česká televize a celostátní noviny Deník. Kampaň je prezentována rovněž v síti venkovních reklamních ploch společností euroAWK a BigBoard.

„Děti mají vyrůstat v rodině, a pokud to z jakéhokoliv důvodu nemůže být rodina biologická, přichází náhradní rodiče, kteří umožní dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí a naučit se všem sociálním i citovým vazbám, bez kterých se pak v dospělém životě neobejde. Jsou totiž věci, které zažijete jen v rodině,“ vysvětluje důvody, které vedly k realizaci kampaně, předsedkyně správní rady Nadačního fondu J&T Gabriela Lachoutová.

„Přínos naší kampaně je umocněn tím, že startuje v době probíhající reformy pěstounství. Chceme upozornit, že je třeba nejen nových pěstounů, ale i nového pěstounského zákona,“ vysvětluje aktuální situaci kolem nedávného prezidentského veta zákona o sociálně-právní ochraně dětí Gabriela Lachoutová.

Pro všechny, kteří o pěstounskou péči projeví, byť jen nezávazný, zájem, je připravena bezplatná telefonní linka 800 888 245, na níž jsou k dispozici vyškolení odborníci, kteří zájemcům zodpovědí veškeré dotazy. Detailní informace o pěstounství jsou rovněž dostupné na novém webu s interaktivní poradnou www.hledamerodice.cz a v tištěné příručce Já Pěstoun, kterou si mohou zájemci stáhnout, nebo objednat zdarma. Zájem o problematiku pěstounské péče by měl probudit také profil „Hledáme rodiče: Pěstouny“ na sociální síti Facebook. Kampaň lze podpořit také zakoupením šperků z limitované edice „Hledáme rodiče“ od známých  designérek Báry Nussbaum a Terezy Šmahové. Zakoupením šperku prostřednictvím webových stránek kampaně tak přispějete na pomoc ohroženým dětem a pěstounským rodinám.

„Nesmírně si vážím všech lidí, kteří se rozhodnou poskytnout svůj domov a náruč dítěti, které zůstalo na život samo. Všichni pěstouni si zaslouží náš obdiv a jen doufám, že i prostřednictvím kampaně HLEDÁME RODIČE bude takových lidí přibývat. V zájmu současných i budoucích pěstounů věřím, že jim stát dokáže podat v jejich těžkém úsilí pomocnou ruku,“ říká lektorka a pěstounka Martina Vančáková.

Kampaň HLEDÁME RODIČE je unikátní také svým rozsahem. V rámci kampaně byla vytvořena síť regionálních neziskových organizací, které se věnují náhradní rodinné péči. Tyto organizace se postarají o všechny zájemce, kteří budou chtít vědět, jak pěstounská péče jako taková nebo například samotný výběr pěstouna v praxi probíhají. Zájemci se rovněž budou moci setkat s pěstouny ze svého regionu.

„V rámci kampaně HLEDÁME RODIČE nezůstanou stranou ani krajští a regionální politici a představitelé samospráv a OSPODů. S těmi všemi jsme připraveni jednat o vzájemné pomoci a spolupráci v naší snaze najít nový domov co největšímu počtu opuštěných dětí,“ dodává Gabriela Lachoutová.

„Pokud nemůže být dítě z jakéhokoliv důvodu ponecháno ve své biologické rodině, je pro něj alternativa pobytu v náhradní rodině tou nejlepší volbou. Každé dítě touží mít někde svůj domov a místo u stolu, naopak existuje spousta lidí, kteří mají dostatek energie i ekonomické zázemí, které jim umožní se o takové dítě postarat. Jsem proto rád, že vznikla kampaň, která pomůže dětem a náhradním rodičům se vzájemně najít,“ říká dětský psycholog PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Kampaň HLEDÁME RODIČE je vyvrcholením aktivit, které Nadační fond J&T realizuje ve prospěch podpory náhradní rodinné péče. Stál již u zrodu Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče a legislativní proces novely o sociálně-právní ochraně dětí pečlivě sleduje a připomínkuje od jeho samotného počátku.

Informace pro editory:

Nadační fond J&T zároveň již osm let intenzivně podporuje organizace, které napomáhají rozvoji služeb pro práci v biologických rodinách, i ty, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a budoucím rodinám pěstounů. Za dobu své existence investoval Nadační fond J&T do pomoci v Čechách a na Slovensku přes 230 milionů Kč. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím podporuje nadační fond rovněž odborné vzdělávací semináře např. pro orgány sociálněprávní ochrany.

Regionálními partnery kampaně jsou organizace: Středisko náhradní rodinné péče, Rozum a Cit, Kolpingova rodina Smečno, Centrum pro náhradní rodinnou péči, Amalthea, Děti patří domů, Sdružení pěstounských rodin, Domus – centrum pro rodinu, Centrum pro rodinu Náruč, Arkáda – sociálně psychologické centrum, Centrum pěstounských rodin, Náhradním rodinám, Sdružení pěstounských rodin, Trialog, ISIS – pro pomoc náhradním rodinám, Rodina u nás, Rodina svaté Zdislavy, Střed, Pěstounské rodiny kraje Vysočina, Filadelfie – Přístav Oldřichovice, Centrum psychologické pomoci, Dotek.

Patrony kampaně se stali Ondřej Vetchý, David Švehlík a Saša Rašilov.

Podporovateli kampaně jsou Martin Myšička, Simona Babčáková, Ester Janečková, psychologové Radek Ptáček, Miloslav Knotek a Hana Pazlarová.

Mediálními partnery kampaně jsou Česká televize a Deník.

Tisková zpráva ke stažení(104,3 kB)stáhnout