Page Loading...

Dlouhodobá spolupráce

Do dlouhodobé spolupráce jsou zařazeny organizace, se kterými uzavřela Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) Rámcovou smlouvu o spolupráci či Smlouvu o spolupráci. Organizace následně mohou využívat podporu dle uzavřené smlouvy. Do dlouhodobé spolupráce si Nadace J&T vybírá organizace sama a to na základě předchozích zkušeností a spolupráce. 

Podmínky pro čerpání příspěvku v roce 2021:

  • žádost musí být podána výhradně přes online žádost
  • příjem žádostí je otevřen v termínu do 31. 5. 2021
  • čerpání nového příspěvku může navazovat na čerpání příspěvku žádosti z předchozího roku. Případné překrývání termínu čerpání s příspěvkem z předchozího roku je možné pouze za předpokladu, že není stejný účel příspěvku.
  • nejzazší termín čerpání příspěvku za rok 2021 je k 30. 6. 2022
  • rozpočet k žádosti musí být zaslán ve formuláři, který je níže ke stažení
  • spolu s vyplněným rozpočtem zašlete také formulář pro právnické osoby, který je rovněž dole přiložen - držitelé Značky spolehlivosti formulář zasílat nemusí

Pravidla pro vyúčtování a závěrečnou zprávu k poskytnutému příspěvku jsou dostupná na následujícím odkazu.

Formulář pro právnické osoby(22,1 kB)stáhnout
Formulář rozpočet 2021(19,5 kB)stáhnout