Page Loading...

Dlouhodobá spolupráce

Do dlouhodobé spolupráce jsou zařazeny organizace, se kterými uzavřela Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) Rámcovou smlouvu o spolupráci či Smlouvu o spolupráci. Organizace následně mohou využívat podporu dle uzavřené smlouvy. Do dlouhodobé spolupráce si Nadace J&T vybírá organizace sama a to na základě předchozích zkušeností a spolupráce. 

Podmínky pro čerpání příspěvku v roce 2019:

  • žádost musí být podána výhradně přes online formulář
  • příjem žádostí je otevřen v termínu 1. 2. – 15. 10. 2019
  • čerpání nového příspěvku je možné nastavit zpětně maximálně 2 kalendářní měsíce od podání žádosti (tzn. žádost podaná v březnu 2019 umožňuje čerpání příspěvku od ledna 1. 1 .2019) Čerpání příspěvku se však nesmí překrývat s čerpáním příspěvku předchozího daru, je-li stejný účel příspěvku. Nejzazší datum čerpání daru za rok 2019 je k 31. 7. 2020
  • rozpočet k žádosti musí být zaslán ve formuláři, který je níže ke stažení

 

Pravidla pro vyúčtování a závěrečnou zprávu k poskytnutému příspěvku jsou dostupná na následujícím odkazu.

rozpočet - formulář(18,1 kB)stáhnout