Page Loading...

Handicapovaní a nemocní

Handicapovaní a nemocní

Nadace J&T pomáhá lidem nemocným a s handicapem tak, aby se mohli zapojit do běžného života. Přispíváme jak rodinám s nezaopatřeným dítětem/dětmi, tak organizacím poskytujícím lidem s různým typem handicapu kvalitní služby.

 

Právnické osoby

V současné době podporujeme zejména organizace, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci.

 

Fyzické osoby  

Rodinám s nezaopatřeným dítětem/dětmi, kde je nemocný či s handicapem rodič nebo dítě, přispíváme na:

  • speciální autosedačky, speciální postel nebo matraci, chodítko, kochleární implantát, příslušenství ke kochleárnímu implantátu, sluchadla, příslušenství k vozíkům (kromě elektropohonu k mechanickým vozíkům), kyslíkový koncentrátor, lupy pro slabozraké, speciální úpravy automobilů

          při ceně pomůcky do 100 000 CZK maximální příspěvek je 10 000 CZK

          při ceně pomůcky nad 100 000 CZK maximální příspěvek je 20 000 CZK

  • stropní zvedák, schodišťovou plošinu nebo sedačku, schodolez do maximální výše příspěvku 50 000 CZ
  • MOTOmed do maximální výše příspěvku 50 000 CZK
  • bezbariérové úpravy do maximální výše příspěvku 50 000 CZK
  • asistenční psy do maximální výše příspěvku 50 000 CZK
  • toaletní/sprchový vozík v rámci tzv. bílého programu (70 % z ceny pomůcky, maximálně 10 000 CZK)

 

Jak zažádat o příspěvek

Individuální žádosti o podporu v oblasti Handicapovaní a nemocní přijímáme průběžně po celý rok. Preferujeme vyplnění žádosti on-line. Podrobné informace naleznete v rubrice Jak zažádat o příspěvek. Upozorňujeme, že příspěvek od nadace může být poskytnut pouze na neuhrazené služby či zboží.

Další organizace, které v této oblasti poskytují příspěvky, naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Komu jsme přispěli

  Více informací o podpořených organizacích naleznete ve výroční zprávě zde.