Page Loading...

Hledáme rodiče, o.p.s.

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče

 

Hledáme rodiče, o.p.s., jejímž zřizovatelem je Nadace J&T, navazuje na úspěšnou kampaň Hledáme rodiče. Mezi cíle patří vyhledávání a oslovování vhodných adeptů na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Dalším cílem je snížení počtu dětí v ústavních zařízení a legislativní změna týkající se zákazu umisťování dětí do 7 let do ústavních zařízení. 

Mezi hlavní nástroje patří webové stránky www.hledamerodice.cz s online poradnou, bezplatnou příručkou jak se stát pěstounem a mnohými dalšími informacemi o pěstounství. Pro zájemce je provozována bezplatná informační linka o pěstounství 800 888 245. Pravidelné informace o problematice pěstounské péče jsou zveřejňovány rovněž na facebookovém profilu Hledáme rodiče: Pěstouny www.facebook.com/HledameRodicePestouny.

Pro podporu aktivit Hledáme rodiče byl zřízen rovněž dobročinný internetový obchod na adrese nakupujteslaskou.hledamerodice.cz/. Srdečně vás zveme k jeho návštěvě. Možný je i finanční příspěvek na transparentní účet: 0002124461/5800 .

Na obrazovkách České televize nebo v síti kin Vision Cinema jste mohli vidět reklamní spoty oslovující potencionální pěstouny s herci Davidem Švehlíkem, Sašou Rašilovem a Ondřejem Vetchým. Prezentace rovněž probíhala v síti venkovních reklamních ploch společností euroAWK, BigBoard, na stránkách celostátních novin Deník a na portálu Rodina.cz. Díky naší patronce herečce Jitce Schneiderové vznikly rádiové spoty. Herečka podpořila Hledáme rodiče, o.p.s., také charitativní akcí Díky tanci v dubnu 2016 a v roce 2019 iniciovala vznik spotů Každé dítě má právo vyrůstat v rodině. Spoty byly prezentovány na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a vystupuje v nich řada českých osobností. Během podzimu 2017 vysílala Česká televize dokumentární cyklus Rodiče napořád.

V rámci projektu byla vytvořena síť regionálních neziskových organizací, které se věnují náhradní rodinné péči. Tyto organizace se starají o všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak pěstounská péče funguje nebo samotný výběr pěstouna v praxi probíhá. Zájemci o pěstounství se prostřednictvím neziskových organizací mohou potkat i s pěstouny ve svém regionu.