Page Loading...

Lidé nemocní a s hendikepem

Nadace J&T pomáhá lidem nemocným a se zdravotním znevýhodněním tak, aby se mohli, vzhledem ke svému omezení, co nejlépe zapojit zpět do běžného života. V rámci oblasti přispíváme jak rodinám s nezaopatřenými dětmi, tak právnickým osobám poskytujícím lidem s různým typem onemocnění či postižení podpůrné služby inkluzivního charakteru.

 

POMOC URČENA FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem onemocnění či hendikepu některého člena rodiny (rodiče nebo dítěte) ocitly ve ztížených sociálních nebo finančních podmínkách. Přestože svou situaci aktivně řeší, potřebují další podporu pro zachování funkčnosti rodiny. Podpora tak směřuje k usnadnění péče o nemocného či hendikepovaného člena rodiny, ke zvýšení jeho soběstačnosti a k usnadnění zapojení do běžného způsobu života.  

 

V oblasti Lidé nemocní a s hendikepem přispíváme zejména na:

  • speciální autosedačku, speciální postel nebo matraci, chodítko, kochleární implantát, příslušenství ke kochleárnímu implantátu, sluchadla, příslušenství k vozíkům (kromě elektropohonu k mechanickým vozíkům), kyslíkový koncentrátor, lupu pro slabozraké, speciální úpravu automobilu                                                                                                                                                                         - při ceně pomůcky do 100 000 CZK je maximální příspěvek 10 000 CZK                                                                                                  - při ceně pomůcky nad 100 000 CZK je maximální příspěvek 20 000 CZK
  • toaletní/sprchový vozík v rámci tzv. bílého programu; 70 % z ceny pomůcky, maximální příspěvek 10 000 CZK
  • stropní zvedák, schodišťovou plošinu nebo sedačku, schodolez; maximální příspěvek 50 000 CZK
  • MOTOmed; maximální příspěvek 50 000 CZK
  • bezbariérové úpravy interiéru, maximální příspěvek 50 000 CZK (pouze u vlastního bydlení)
  • asistenční psy, maximální příspěvek 50 000 CZK

 

Jak zažádat o příspěvek?

Vážení žadatelé, než se pustíte do vyplňování žádosti, zkontrolujte si, že máte všechny potřebné dokumenty, abyste je mohli k žádosti nahrát (čitelný sken nebo fotografie) a spolu s žádostí odeslat.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a bude automaticky zamítnuta.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, obraťte se na svého sociálního pracovníka nebo kontaktního pracovníka organizace, se kterou spolupracujete.

 

K posouzení Vaší žádosti je potřeba:

Ostatní potřebné informace a podmínky příspěvku z Nadace J&T naleznete ZDE.

Seznam nadací, u kterých je také možné požádat o individuální finanční příspěvek na kompenzační a rehabilitační pomůcky, naleznete ZDE.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace poskytující služby rodinám s dětmi se zdravotně znevýhodněným či dlouhodobě nemocným členem domácnosti. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité?
 
  1. Zaměření na služby poskytované v přirozeném prostředí rodiny a jejich dostupnost.
  2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe.
  3. Organizace, které umí odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to co děláme, funguje?
  4. Organizace, které se nebojí osvětových projektů, inovací a přenosu ověřené zahraniční dobré praxe do českého prostředí.

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby a přímo do žádosti vložit vyplněný rozpočet týkající se projektu, který najdete zde.