Page Loading...

Aktuality

Nadační fond J&T bude nadále pomáhat lidem nemocným a s handicapem


31/12/2013

Nadační fond obnovuje od 1. ledna 2014 příspěvky pro lidi nemocné nebo s handicapem. Přispívat budeme jak konkrétním jedincům, tak organizacím poskytujícím služby v této oblasti. Stejně jako v minulých letech tak mohou jednotlivci žádat především o příspěvek na kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy bydlení nebo na nákup či úpravu automobilu pro potřeby osob s postižením pohybového aparátu. Neziskovým organizacím (např. stacionářům, chráněným dílnám apod.) se chystáme finančně pomoci s nákupem kompenzačních pomůcek a rekonstrukcí budov. Podrobné informace naleznete zde.