Page Loading...

Tiskové zprávy

Nadační fond J&T podporuje novým projektem ohrožené a náhradní rodiny


06/11/2013

Nadační fond J&T organizuje projekt „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“, který má za cíl systematicky zvyšovat povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti náhradní rodinné péče (NRP) a v oblasti péče o ohrožené rodiny. Projekt je určen pracovníkům samospráv, sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a neziskových organizací.

V rámci projektu mapuje Nadační fond J&T dosavadní výsledky péče o ohrožené s využitím příkladů dobré praxe zahraničních partnerů projektu z Dánska, Francie, Maďarska, Německa, Nizozemí a Slovenska.

Jedním z výstupů projektu budou metodiky práce s ohroženou rodinou, a to jednak Metodika práce s ohroženou rodinou a příprav pro náhradní rodiče, která bude tvořena v pilotním programu ve spolupráci s krajským úřadem a místními neziskovými organizacemi, jednak Metodika práce s dětmi a rodinou v ohrožení a možné využití náhradní rodinné péče, určená široké veřejnosti . Ta bude tvořena a testována ve spolupráci s místní komunitou a bude nabízena jako preventivní nástroj, který lze použít při výskytu rizikového rodinného prostředí nebo nečekaných krizových situací (úmrtí některého z rodičů, špatná sociální situace rodiny atd.), která předchází odebírání dětí z rodin. Ukáže, koho kontaktovat (součástí bude grafická mapa kontaktů), propojí kontakty na místní úrovni, usměrní reakci v případě krizové situace.

Klíčovými nástroji pro rozšíření výstupů projektu a vysvětlení jejich významu budou neformální workshopy, vzdělávací workshopy, konference a virtuální centrum shromažďující odborné materiály k tématu. Nedílnou součástí projektu je také pravidelná evaluace výstupů tak, aby vycházely v maximální míře vstříc potřebám cílové skupiny.

Partnerem projektu je v ČR Sdružení pěstounských rodin o. s., které se podílí na pilotním odzkoušení výstupů projektu, Garanty pro odborné vstupy projektu jsou Amalthea, Asociace náhradních rodin ČR a  Sdružení SOS Dětské vesničky.

Projekt Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“ je financován Evropským sociálním fondem.  Registrační číslo projektu je CZ.1.04/5.1.01/B2.00015. Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách www.esfcr.cz