Page Loading...

Tiskové zprávy

Nadační fond J&T školí, jak efektivně hledat náhradní rodiče ohroženým dětem


14/05/2013

Nadační fond J&T letos odstartoval projekt Zn. Náhradní rodič s cílem sdílet příklady dobré praxe v oblasti vyhledávání a získávání nových adeptů na náhradní rodiče. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a jeho stěžejní součástí jsou semináře určené především pracovníkům Odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a nevládních neziskových organizací (NNO), které poskytují služby náhradním rodičům i zájemcům o náhradní rodinnou péči.

Vzdělávací program je rozdělen do tří tematických bloků: legislativa, psychologie a pěstounství a nakonec PR a marketing, které mají účastníkům z řad OSPOD a NNO poskytnout komplexní vhled do problematiky edukačních a náborových kampaní zaměřených na potenciální náhradní rodiče. Vzdělávací moduly pracují s množstvím příkladů dobré praxe získaných od partnerů projektu v ČR i zahraničí. Výše popsané vzdělávací moduly jsou prezentovány v rámci 28 dvoudenních kurzů ve všech 14 krajích České republiky.  Jednodenní kurz v Praze je určen krajským metodikům Úřadu práce.

Pro lepší zapojení účastníků do procesu rozvoje iniciativy a pro navazující podporu účastníkům kurzů byla na webových stránkách projektu vytvořena on-line poradna a program mentoringu, jejichž cílem je zlepšit schopnosti jednotlivých proškolených účastníků v oblasti organizace kampaní na lokální úrovni.

Zahraničními partnery projektu jsou slovenská Spoločnosť priateľov deti z detských domovov "Úsmev ako dar" a polské "Towarzystwo NASZ DOM", neziskové organizace s celonárodní zkušeností s organizací náborových kampaní pro profesionální pěstouny. Českým partnerem projektu je o. s. Amalthea - garant pro odborné vstupy.

Registrační číslo projektu s oficiálním názvem „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ je CZ.1.04/5.1.01/77.00268. Více informací naleznete přímo na webových stránkách www.nahradnirodic.cz

 

 

 

Tisková zpráva ke stažení(454,5 kB)stáhnout