Page Loading...

Tiskové zprávy

Nadační fond J&T uspořádal mezinárodní konferenci v rámci projektu Zn. Náhradní rodič


27/05/2014

Projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ (zkrácený název Zn. náhradní rodič)  vyvrcholil v květnu mezinárodní konferencí, která se konala v pražském hotelu Olympik za účasti odborníků z České i Slovenské republiky. Hlavním tématem příspěvků bylo sdílení příkladů dobré praxe v oblasti vyhledávání a získávání nových adeptů na náhradní rodiče. Projekt je financován ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR a jeho stěžejní součástí jsou semináře určené především pracovníkům Odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a nevládních neziskových organizací (NNO), které poskytují služby náhradním rodičům i zájemcům o náhradní rodinnou péči.

Na konferenci vystoupili jak zástupci MPSV a krajských úřadů, tak neziskových organizací. Úvodní prezentace Nadačního fondu J&T shrnula aktivity a výstupy projektu Zn. Náhradní rodič a seznámila přítomné s dalším projektem „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“, jenž je také financován Evropským sociálním fondem. Mgr. Marta Miklušáková z MPSV poté pohovořila o kampaních v rámci individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Příklady dobré praxe odprezentovali radní kraje Vysočina Mgr. et Bc. Krčál a Bc. Radek Šoustal z KÚ Moravskoslezského kraje, který představil výsledky regionální kampaně Dejme dětem rodinu. Strategii, nástroje a výsledky lokální kampaně v Plzeňském kraji představily Ivana Kovářová a Mgr. Jana Kocourková z neziskové organizace LATUS pro rodinu, o.p.s. Význam úvodní analýzy pro následnou kampaň zdůraznil příspěvek Ing. Petry Kačírkové z Lumosu, která se zaměřila na analýzu potřeb Pardubického regionu v oblasti péče o ohrožené děti. Na její přednášku tematicky navazovala Petra Bílá z oodělení SPOD na KÚ Pardubického kraje, která zmapovala vývoj počtu zájemců o NRP v regionu. Slovenskou praxi v oblasti vyhledávání a získávání nových adeptů na náhradní rodiče představil prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., ředitel slovenské organizace "Úsmev ako dar", která je jedním ze zahraničních partnerů projektu Zn. Náhradní rodič.

Registrační číslo projektu „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ je CZ.1.04/5.1.01/77.00268. Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR: http://www.esfcr.cz/projekty/jak-aktivne-nachazet-nahradni-rodice-profesionalizace neo na webových stránkách projektu naleznete na www.nahradnirodic.cz

Tisková zpráva ke stažení(457,5 kB)stáhnout