Page Loading...

Náhradní rodinná péče

 

Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyšším počtem dětí umístěných v ústavních zařízeních. Chtěli bychom umožnit co největšímu počtu dětí, které ze závažných důvodů nemohou žít v původní rodině, vyrůstat v rodině náhradní.

Náhradní rodiče vykonávají velice záslužnou práci, poskytují dětem domov a svou lásku; toho si velmi vážíme.

O náhradní rodinné péči informujeme širokou veřejnost prostřednictvím aktivit Hledáme rodiče, o.p.s.

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuální podpory pomáháme konkrétním rodinám s nezaopatřenými dětmi v náhradní rodinné péči v následujících formách:

 1. pěstounská péče (přechodná i dlouhodobá péče)
 2. poručenská péče
 3. svěření do péče jiné osoby než rodiče
 4. osvojení (platí pro příspěvek na psychoterapii)

 

Příspěvky pro konkrétní náhradní rodiny se odvíjejí od formy náhradní péče, počtu a zdravotního stavu dětí a dále od finanční situace rodiny. Příspěvky směřují zejména na podporu svěřených dětí.

 

Náhradním rodinám přispíváme zejména na:

 • psychoterapie pro svěřené děti, popř. pro pečující osobu
 • vzdělávání a osamostatnění se pro mladé dospělé z náhradní rodinné péče (např. řidičské průkazy, odborné vzdělávací kurzy)
 • fixní rovnátka pro dítě
 • brýle a další kompenzační pomůcky pro dítě
 • potřebné bezbariérové úpravy

Pokud se náhradní rodina nachází ve finanční nouzi, můžeme přispět např. na:

 • vybavení dětského pokoje nebo nezbytné spotřebiče do domácnosti
 • nákup standardních pomůcek pro děti do školy (zejména do středních škol a učilišť)
 • kauci, popř. nájemné

Upozorňujeme také, že v této situaci je možné obrátit se na Úřad práce a požádat o dávku Mimořádné okamžité pomoci. Více informací ZDE.

 

Jak zažádat o příspěvek?

Vážení žadatelé, než se pustíte do vyplňování žádosti, zkontrolujte si, že máte všechny potřebné dokumenty, abyste je mohli k žádosti nahrát (čitelný sken nebo fotografie) a spolu s žádostí odeslat.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a bude automaticky zamítnuta.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, obraťte se na svého sociálního pracovníka.

 

K posouzení Vaší žádosti je potřeba:

Ostatní potřebné informace a podmínky k příspěvku z Nadace J&T naleznete ZDE

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace, které poskytují služby náhradním rodinám. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité?
 1. Zaměření na služby poskytované v přirozeném prostředí rodiny a na jejich dostupnost.
 2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe.
 3. Organizace, které umí odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to co děláme, funguje?
 4. Organizace, které se nebojí osvětových projektů, inovací a přenosu ověřené zahraniční dobré praxe do českého prostředí.
 

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby a přímo do žádosti vložit vyplněný rozpočet týkající se projektu, který najdete zde.