Page Loading...

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyšším počtem dětí umístěných v ústavních zařízeních. Chtěli bychom umožnit co největšímu množství dětí, které ze závažných důvodů nemohou žít v biologické rodině, vyrůstat v rodině náhradní. Náhradní rodiče vykonávají velice záslužnou práci, které si vážíme, a chceme jim v jejich záměru pomoci.

Přispíváme náhradním rodičům, kteří mají dítě svěřeno v následujících formách náhradní rodinné péče:

 1. svěření do péče jiné osoby než rodiče
 2. pěstounská péče (přechodná i dlouhodobá péče)
 3. poručenská péče

 

Projekty Nadace J&T

Náhradní rodinná péče je hlavní oblastí, kterou se Nadace J&T zabývá. Podporujeme pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. O pěstounské péči informujeme širokou veřejnost prostřednictvím aktivit Hledáme rodiče, o.p.s.

 

Právnické osoby

V současné době podporujeme zejména organizace, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci.

Pomáháme neziskovým organizacím, které se zabývají problematikou dětí v náhradní rodinné péči. Právnické osoby v oblasti NRP podporujeme zejména v poskytování služeb náhradním rodinám.

 

Fyzické osoby

Příspěvky pro konkrétní náhradní rodiny se odvíjejí od formy náhradní péče a dále od finanční situace rodiny. U přechodných pěstounů zohledňujeme i fakt, že nemají nárok na příspěvek při převzetí dítěte, kdy přijetí dítěte přináši zvýšené náklady a jedná se často o akutní situace. Dále je zohledňován počet a zdravotní stav dětí. Příspěvky směřují zejména na podporu svěřených dětí. 

 

Pěstounským rodinám přispíváme zejména na:

 • vybavení dětského pokoje do maximální výše příspěvku 8 000 CZK/ dítě
 • nákup kompenzačních pomůcek pro dítě
 • bezbariérové úpravy do maximální výše příspěvku 50 000 CZK
 • fixní rovnátka pro dítě do maximální výše 70% z ceny rovnátek
 • psychoterapie pro svěřené děti, popř. pro pečující osobu
 • nákup standardních pomůcek pro děti do školy (zejména středních škol a učilišť) do maximální výše příspěvku 6 000 CZK/ dítě
 • podpora vzdělávání a osamostatnění se pro mladé dospělé z náhradní rodinné péče (např. řidičské průkazy, odborné vzdělávací kurzy)
 • kauce, popř. nájemné (v překlenovacím období) 

 

Jak zažádat o příspěvek

Individuální žádosti o podporu v oblasti Náhradní rodinné péče přijímáme průběžně po celý rok. Preferujeme vyplnění žádosti on-line. Podrobné informace naleznete v rubrice Jak zažádat o příspěvekUpozorňujeme, že příspěvek od nadace může být poskytnut pouze na neuhrazené služby či zboží. V rámci individuálního posouzení žádosti přihlížíme ke konkrétní situaci žadatele, např. u pěstounů na přechodnou dobu k tomu, že často přijímají dítě "z hodiny na hodinu". V těchto situacích nás neváhejte kontaktovat. 

Komu jsme přispěli

  Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde