Page Loading...

Tiskové zprávy

Otevřený dopis poslanci Foldynovi


30/03/2014

Vážený pane Foldyno,

 

se zájmem jsem si přečetla článek „Pěstounství jako byznys? I to se děje“, který vyšel v pondělním Právu a kde se vyjadřujete k problematice příbuzenské pěstounské péče, protože náš nadační fond dlouhodobě pomáhá ohroženým dětem a podporuje pěstounskou péči.

 

Stejně jako Vy vnímáme zneužívání odměn a příspěvků pro pěstouny jako velký problém, nicméně nepovažujeme za ideální řešení snížení těchto příspěvků, protože tato podpora je velice důležitá pro to, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Harmonické rodinné prostředí je pro vývoj dětí mnohem vhodnější než sebekvalitnější ústavní péče. Srovnání nákladů na ústavní péči s náklady na péči pěstounskou navíc jednoznačně ukázaly, že ekonomicky je pro stát mnohem výhodnější investovat do pěstounské péče.

 

Osobně by mě zajímal i případ rodiny, o níž ve výše zmíněném článku hovoříte a která si podle údajů přišla na 40 tis. korun měsíčně. Jsem přesvědčena o tom, že nešlo jen o příspěvky vázané na pěstounskou péči, protože zde zákon znova stanovuje maximální výši příspěvků na 29.000 Kč hrubého, a to jen v extrémních případech těžkého postižení dítěte a největšího stupně závislosti. Tehdy by pěstoun pobíral odměnu ve výši 20.000 Kč a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v max. výši 9.000 korun měsíčně. Nemyslím si, že by se jednalo o průměrný příspěvek, proto mi nepřipadá jako objektivní právě tento příklad zobecňovat.

 

Pěstounské téma je aktuálně velice populární, ale případná populistická tvrzení a neodborné komentáře poškodí ty, kterým se nejen Nadační fond J&T snaží pomoci především, a to jsou ohrožené děti. Už téměř dva roky vedeme (v tuto chvíli jedinou celostátní)  kampaň Hledáme rodiče, jíž se snažíme zvýšit povědomí o pěstounské péči a vzbudit zájem o náhradní rodinnou péči. Proto nás nesmírně mrzí, když se v médiích objeví jakákoli dezinformace, která případné zájemce odradí. Tím samozřejmě v žádném případě nebojujeme proti důsledným kontrolám využití pěstounských odměn a příspěvků na děti v pěstounské péči a vítáme posílení OSPOD v obcích i na krajských úřadech.

 

Pokud budete mít zájem, ráda se s Vámi setkám a představím Vám výsledky studie a představím konkrétněji naši činnost v oblasti pomoci ohroženým dětem, náhradním a ohroženým rodinám.

 

S pozdravem

 

Mgr. Marie Oktábcová