Page Loading...

Spolupracovníci a partneři

Děkujeme partnerům a patronům Hledáme rodiče, o.p.s., kteří nám zdarma poskytli své služby, mediální prostor nebo nám pomáhají v regionech.

 

Dary od zakladatelů a část z finančního daru od J&T Banky a. s. pokrývají nezbytné provozní náklady, které nepřesahují 25 % z celkové hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.

Děkujeme pravidelným dárcům: