Page Loading...

Tiskové zprávy

Virtuální knihovna náhradní rodinné péče


17/06/2020

Nadace J&T je realizátorem projektu, který nabízí přístup k nástrojům, metodám a materiálům vzniklým za podpory ESF v oblasti náhradní rodinné péče a v oblasti péče o ohrožené rodiny.

Zde najdete online katalog virtuální knihovny.