Page Loading...

Hospicová péče

Hospicová péče

Hospicová péče nabízí těžce nemocným (většinou v terminálním stádiu života) a jejich blízkým účinnou pomoc, kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného nedostačující. Tato péče neřeší jen bolest a utrpení samotných pacientů, ale zároveň pomáhá jejich blízkým zvládat nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž při intenzivní péči o svého blízkého. Naše pomoc směřuje k terénním hospicům, a to zejména s nákupem přístrojů a pomůcek.

V současné době podporujeme organizace, se kterými máme navázanou zejména dlouhodobou spolupráci.

  Komu jsme přispěli

  Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde.