Page Loading...

Jak nás můžete podpořit

Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili aktivity nadace.

Dary od zakladatelů a část z finančního daru od J&T Banky a. s. pokrývají nezbytné provozní náklady, které nepřesahují 25 % z celkové hodnoty ročně poskytnutých příspěvků.

  • Pokud vás práce nadace přesvědčila a chcete nás finančně podpořit, můžete svůj příspěvek zaslat na účet Nadace J&T (č.ú. 2076666/5800) převodem z účtu s pomocí formuláře pod tímto textem. Ochotně vám vystavíme doklad o daru, který lze uplatnit v daňovém přiznání. Svým příspěvkem můžete také podpořit přímo Hledáme rodiče, o.p.s.

  • Nadace J&T zřídila i VEŘEJNOU SBÍRKU, č.ú. 0002288888/5800, za účelem podpory ohrožených rodin s dětmi, pěstounských rodin a paliativní péče, zejména mobilní hospicové péče. (S-MHMP/909825/2018)

Vedle správného zacílení finančních příspěvků je pro Nadaci J&T stejně důležitá také transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč jsme se stali v roce 2011 členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Zároveň jsme v roce 2014 byli jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

Chci přispět


Částku v minimální hodnotě 100 Kč prosím převeďte na číslo účtu, uvedené v potvrzovacím e-mailu. Variabilní symbol se vám vygeneruje automaticky po vyplnění formuláře.

Pokud si budete přát potvrzení pro účely daňového přiznání, nezapomeňte prosím uvést také své jméno a adresu. Potvrzení Vám bude zasláno po připsání částky na náš účet.
Beru na vědomí, že zasláním daru, Nadace J&T zpracovává mnou zadané osobní údaje pro účely evidence dárců v souladu se zákonem. Potvrzení o daru je možné si vyžádat po dobu 3 let, poté jsou záznamy smazány.

Nadace J&T u darů nad 10 000 CZK automaticky uvádí jméno a příjmení dárců ve své výroční zprávě. Zaškrtněte, pokud si nepřejete aby Vaše jméno a příjmení bylo uveřejněno v souvislosti s finančním příspěvkem ve výroční zprávě Nadace J&T.

Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů dárce do 10 000 CZK ve výroční zprávě zveřejňovat nemůžeme bez jejich souhlasu. Rádi bychom i dárce do 10 000 ve VZ uvedli, a proto zaškrtněte, pokud nám dáváte souhlas aby Vaše jméno a příjmení bylo v souvislosti s finančním příspěvkem ve výroční zprávě Nadace J&T uveřejněno.