Page Loading...

Podporují nás

Děkujeme všem lidem, kteří nás podporují a spolupracují s námi.

Děkujeme všem dárcům za důvěru v to, co děláme.  Přehled o osobách, které poskytly nadační dar a zároveň souhlasily se zveřejněním, naleznete v našich výročních zprávách.

Děkujeme pravidelným dárcům:

                   

     

Děkujeme patronce Jitce Schneiderové a partnerům naší Hledáme rodiče, o. p. s., kteří nám zdarma poskytli své služby, mediální prostor nebo nám pomáhají v regionech.