Page Loading...

Informace o Nadaci J&T

Nadace J&T vznikla dne 21. 6. 2017 přeměnou z Nadačního fondu J&T, který byl založen 1. června 2004. Dočasný charakter Nadačního fondu J&T již neodpovídal jeho současnému zaměření na dlouhodobé a rozsáhlé působení v neziskové oblasti. Proto jsme se rozhodli dát činnost nadačního fondu do souladu s odpovídající právní formou fundace, kterou je nadace jako právní forma dlouhodobého charakteru, určená k trvalé službě k společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. 

Naším posláním je podpora právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru.

Nadace poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám - neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadace. Pomoc nadace směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadace je rozvoj náhradní rodinné péče. Podrobné informace o výši podpory v jednotlivých oblastech se dočtete ve výročních zprávách.

 

Oblasti pomoci Nadace J&T:

 

Chcete nás podpořit?

Využijte náš dárcovský portál nebo zašlete svůj dar na účet Nadace J&T, č. ú. 2076666/5800. Pokud zvolíte druhou možnost, rádi vám vystavíme pro účely daňového přiznání potvrzení o daru. Stačí, když nám pošlete e-mail se svým jménem, adresou a číslem účtu, z nějž jste příspěvek posílali, na e-mail nadacejt@nadacejt.cz  

Transparentnost

Vedle správného zacílení finančních příspěvků je pro Nadaci J&T stejně důležitá také transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč se stal Nadační fond J&T v roce 2011 členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Nadační fond se stal zároveň také v roce 2014 jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

Zakládací listina(3,4 MB)stáhnout