Page Loading...

Osvěta a vzdělávání

Osvěta a vzdělávání

Nadace J&T dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání odborníků v neziskovém sektoru. Kontinuální kvalitní a přitom dostupné vzdělávání považujeme za jednu ze základních podmínek pro efektivní pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.

V současné době podporujeme organizace, se ketrými máme navázanou zejména dlouhodobou spolupráci.

 

  Komu jsme přispěli

Více informací o podpořených organizacích neleznete ve výroční zprávě zde.