Page Loading...

Pomoc ohroženým rodinám s dětmi

Nadace J&T pomáhá ohroženým rodinám s dětmi a dále organizacím, které spolupracují s rodinami a poskytují rodinám nezbytné služby, ideálně v jejich přirozeném prostředí.

 

POMOC URČENÁ FYZICKÝM OSOBÁM

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Aktivně řeší nastalou situaci, nicméně potřebují určitou podporu k udržení a zajištění stabilního bydlení včetně zajištění nutných potřeb pro zdravý rozvoj a vzdělání dětí.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud žádáte o pomoc pro náhradní rodinu (rodiny s dítětem/dětmi svěřenými do pěstounské péče nebo do péče jiné osoby), vyplňte prosím žádost v oblasti Náhradní rodinná péče.

V oblasti Pomoc v nouzi přispíváme zejména na:

  • nákup pomůcek pro děti do školy
  • nákup základních spotřebičů a vybavení dětského pokoje
  • příspěvek na úhradu nájmů včetně služeb spojených s bydlením
  • příspěvek na kauci

Maximální výše příspěvku je 30 000 CZK.

 

Jak za žádat o příspěvek?

Vážení žadatelé, než se pustíte do vyplňování žádosti, zkontrolujte si, že máte všechny potřebné dokumenty, abyste je mohli k žádosti nahrát (čitelný sken nebo fotografie) a spolu s žádostí odeslat.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a bohužel bude automaticky zamítnuta.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, obraťte se na svého sociálního pracovníka.

 

K posouzení Vaší žádosti je potřeba:

Ostatní potřebné informace a podmínky k příspěvku z Nadace J&T naleznete ZDE.

 

POMOC URČENÁ PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podporujeme neziskové organizace, které poskytují služby ohroženým rodinám s dětmi. Jste-li taková organizace, můžete k nám zaslat žádost o příspěvek během celého kalendářního roku.
 
 
Zaměřujeme se zejména na podporu organizací, se kterými máme navázanou dlouhodobou spolupráci (organizace podporujeme dlouhodobě, sdílíme, síťujeme, vyhodnocujeme).
 
Podle čeho vybíráme? Co je pro nás důležité?
  1. Zaměření na služby poskytované v přirozeném prostředí rodiny a na jejich dostupnost
  2. Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita, ochota sdílet zkušenosti z praxe
  3. Organizace, které umí odpovědět na otázku: Jak poznáme, že to co děláme, funguje
  4. Organizace, které se nebojí osvětových projektů, inovací a přenosu ověřené zahraniční dobré praxe do českého prostředí.

Pro podání žádosti je potřeba vyplnit online žádost pro právnické osoby a přímo do žádosti vložit vyplněný rozpočet týkající se projektu, který najdete zde.