Page Loading...

Aktuality

Je nám velkou ctí, že jsme stali členem Výboru pro práva dítěte, jednoho z výborů Rady vlády ČR pro lidská práva


13/10/2022

Rada je poradním orgánem vlády České republiky a sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod. Rada dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod.
Nadace J&T se dlouhodobě zasazuje o nastavení funkčního systému péče o ohrožené děti, ve kterém budou naplňována práva dítěte. Nadaci bude ve Výboru pro práva dítěte zastupovat ředitelka Nadace J&T, Marie Oktábcová, případně Barbora Křižanová, manažerka iniciativy 8000 důvodů.