Page Loading...

Jak zažádat o příspěvek

 

O finanční příspěvek z Nadace J&T mohou žádat jak fyzické osoby, tak osoby právnické (organizace).

Ještě než vyplníte žádost, seznamte se prosím s postupem a podmínkami udělení příspěvku v jednotlivých oblastech podpory.

Žádost je možné podat pouze přes online formulář!

Oblasti podpory: