Page Loading...

Jak zažádat o příspěvek

O finanční příspěvek z Nadace J&T mohou žádat jak fyzické osoby, tak osoby právnické (organizace). Ještě než vyplníte žádost, seznamte se prosím s postupem a podmínkami udělení příspěvku v jednotlivých oblastech podpory.

 Oblasti podpory:

Žádost je možné podat pouze přes online formulář.

Od 1. 7. 2021 máme vzhledem k administrativní náročnosti zpracování žádostí s dřívějším datem uzavřený příjem nových žádostí pro fyzické osoby ve všech oblastech naší podpory. Doufáme, že žádosti brzy zpracujeme a budeme moci příjem nových opět obnovit.