Page Loading...

Jak zažádat o příspěvek

!!! Důležité upozornění !!!

Žádosti o příspěvek jsou dočasně pozastaveny. Vzhledem k administrativní náročnosti zpracování žádostí s dřívějším datem máme od 1. 7. 2022 uzavřený příjem nových žádostí pro fyzické osoby. Doufáme, že žádosti brzy zpracujeme a budeme moci příjem nových opět obnovit.

 

O finanční příspěvek z Nadace J&T mohou žádat jak fyzické osoby, tak osoby právnické (organizace).

Ještě než vyplníte žádost, seznamte se prosím s postupem a podmínkami udělení příspěvku v jednotlivých oblastech podpory.

Žádost je možné podat pouze přes online formulář!

Oblasti podpory: