Page Loading...

Náhradní rodinná péče

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Od 28. 3. 2024 uzavíráme příjem žádostí na náklady spojené s bydlením (kauce, nájem, služby spojené s nájmem, vyúčtování a vybavení domácnosti) ve všech oblastech podpory fyzických osob, a to z důvodu jejich administrativní náročnosti a vysokého počtu přijatých žádostí.

Ostatní možnosti podpory zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení.

V oblasti podpory NRP pomáháme konkrétním rodinám s nezaopatřenými dětmi v náhradní rodinné péči ve všech formách.

Příspěvky pro konkrétní náhradní rodiny se odvíjejí od formy náhradní péče, počtu a zdravotního stavu dětí a dále od finanční situace rodiny a směřují zejména na podporu svěřených dětí.

Žádost o příspěvek z Nadace podávejte v případě, že by předpokládaný výdaj významně zatížil váš rodinný rozpočet.

Náhradním rodinám přispíváme zejména na:

V rámci projektu Pomáháme lépe vidět přispíváme náhradním rodinám na úhradu nákladů spojených s pořízením dioptrických brýlí. Více informací o projektu a odkaz na žádost naleznete ZDE.

Pokud se náhradní rodina nachází ve finanční nouzi, přispíváme na:

 

Jak zažádat o příspěvek?

Vážení žadatelé, než se pustíte do vyplňování žádosti, zkontrolujte si, že máte všechny potřebné dokumenty, abyste je mohli k žádosti nahrát (čitelný sken nebo fotografie) a spolu s žádostí odeslat.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a bude automaticky zamítnuta.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, obraťte se na svého sociálního pracovníka.

K posouzení vaší žádosti je potřeba:

Ostatní potřebné informace a podmínky k příspěvku z Nadace J&T naleznete ZDE. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na tel. číslo: +420 221 710 374, kde vám rádi na vaše otázky odpovíme.