Page Loading...

Komunikační mosty

Projekt Komunikační mosty dlouhodobě poskytuje prostor pro sdílení a výměnu informací mezi organizacemi zabývajícími se oblastí náhradní rodinné péče a péčí o ohrožené děti. Skupina se schází 3 – 4x ročně. Každé setkání se věnuje určitému tématu a je přizván odborník pro danou problematiku. Možnost pravidelného setkávání je příležitost pro předávání zkušeností z terénu, diskutování nad aktuálními tématy a inspirace pro vlastní praxi.

 

V průběhu roku 2017 se konala tato 4 setkání:

  • 15. 3. 2017 - Vyhodnocování potřeb dítěte a tvorba Individuálního plánu ochrany dítěte, Mgr. Alena Svobodová, Lumos
  • 23. 5. 2017 – Transparentnost neziskových organizací - Mgr. Aleš Mrázek, Th.D. a Ing. Marek Šedivý, AVPO
  • 3. 10. 2017 - Závažné duševní onemocnění v rodině, Mgr. Petr Hudlička, Fokus Praha
  • 27. 11. 2017 - Domácí násilí očima dítěte, Bc. Petra Wünschová, Centrum Locika

 

Dřívější setkání byla věnována např. legislativním změnám v oblasti NRP a SPOD, práce s rodičem - uživatelem drog, SAS pro rodiny s dětmi. Témata, na která bychom se chtěli v budoucnu zaměřit, jsou např. dětský autismus, práce se ztrátou a téma smrti, dětská psychiatrie, asistované kontakty a práce s biologickou rodinou po odebrání dítěte, ADHD vs. porucha attachmentu aj.

 

Skupina je otevřena novým členům, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.