Page Loading...

Komunikační mosty

Projekt Komunikační mosty dlouhodobě poskytuje prostor pro sdílení a výměnu informací mezi organizacemi zabývajícími se oblastí náhradní rodinné péče a péčí o ohrožené děti. Skupina se schází 3 – 4x ročně. Každé setkání se věnuje určitému tématu a je přizván odborník pro danou problematiku. Možnost pravidelného setkávání je příležitost pro předávání zkušeností z terénu, diskutování nad aktuálními tématy a inspirace pro vlastní praxi.

 

V průběhu roku 2018 se konala 3 setkání. První setkání proběhlo v centru Tereza dne 5. 3. 2018 s ředitelkou PKSP Mgr. Šárkou Vlkovou a neslo název Aktuální otázky profesionalizace sociální práce v ČR. Druhý seminář 20. 6. 2018 se konal ve Skautském institutu a byl na téma Děti a úmrtí v rodině. Ztráta dítěte v rodině. Přednášejícími byly Martina Hráská z Dlouhé cesty a psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová. Třetí setkání 9. 10. 2018 se zaměřilo na Rodinné konference a seminář vedla Gabriela Pavlíková, ředitelka RK Centra.

Dřívější setkání byla věnována např. legislativním změnám v oblasti NRP a SPOD, práce s rodičem - uživatelem drog, SAS pro rodiny s dětmi, vyhodnocování potřeb dítěte a tvorba IPOD, transparentnost neziskových organizací. Témata, na která bychom se chtěli v budoucnu zaměřit, jsou např. dětský autismus, dětská psychiatrie, asistované kontakty a práce s biologickou rodinou po odebrání dítěte, ADHD vs. porucha attachmentu aj.

 

Skupina je otevřena novým členům, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.