Page Loading...

Aktuality

Nadační fond J&T podpořil Tátafesty


10/06/2015

V neděli 21. června proběhne v několika českých městech Tátafest a my budeme u toho.

Tátafest je neformální happening konaný u příležitosti Dne otců a za jeho realizací stojí Liga otevřených mužů a Unie center pro rodinu a komunitu. Akce je určena především mužům – otcům a jejich rodinám a letos je věnována i pěstounské péči a kampani Nadačního fondu J&T „Hledáme rodiče“.

„Chceme upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost, a to včetně otců pěstounských, kteří se do náhradní péče zapojují, nebo tzv. patronů, kteří doprovází děti z dětských domovů při dospívání a pomáhají jim při jejich prvním kroku do dospělosti“, říká Martin Jára, ředitel LOMu.

Letošní 9. ročník Tátafestu se uskuteční v neděli 21. června 2015 v Praze i na řadě dalších míst v České republice. Akce je přístupná pro širokou veřejnost.

Všechny informace a programy naleznete na webových stránkách www.tatafest.cz