Page Loading...

Tiskové zprávy

Nadační fond J&T slaví v červnu desáté výročí


24/06/2014

Během své desetileté existence Nadační fond J&T a slovenská Nadácia J&T finančně pomohli celkem 3 366 fyzickým osobám a společně podpořili 423 neziskových organizací částkou 209 920 242 CZK v České republice a 3 980 901,65 EUR na Slovensku.

V roce 2013 poskytly nadace J&T na dobročinné účely více než 40,5 milionů korun.

 

Nadační fond J&T

Jednou z velkých dlouhodobých priorit Nadačního fondu J&T je podpora náhradní rodinné péče. Na projekty určené konkrétním pěstounským rodinám i organizacím bylo loni rozděleno téměř 10 milionů korun. Největší objem peněz 1 590 900 CZK putoval do Národního institutu pro děti a rodinu. Ten ve spolupráci s odborníky z 1. lékařské fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy realizoval nejnovější výzkum o vlivu náhradní péče na vývoj dětí i na jejich pozdější život v dospělosti.

Značnou finanční pomoc získaly jak konkrétní fyzické osoby, tedy pěstounské rodiny, tak také neziskové organizace, mj. Občanské sdružení Rozum a Cit, Rodina u nás, Centrum pro náhradní rodinnou péči a Děti patří domů na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v regionech. Nadační fond významně podpořil také Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov příspěvkem na podporu projektu samostatného bydlení mladých lidí žijících v DDKVO.

Významná byla rovněž pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a dále i organizacím, které poskytují rodinám v nouzi nezbytné služby a dlouhodobě s nimi pracují. Částkou 800 tisíc korun jsme podpořili projekt Dětského krizového centra s názvem Cesta z pekla, který je určen pro týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané či jinak ohrožené děti a jejich rodiny.

V rámci dlouhodobé spolupráce v oblasti pomoc nemocným dětem a dospělým a s handicapem podpořil nadační fond organizaci Alka 350 tisíci Kč na provoz terapie Therasuit, cílenou na odstraňování pohybových problémů u pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Na provoz získal 250 tisíc Kč i denní stacionář pro děti a mládež Akord, občanské sdružení Borůvka obdrželo příspěvek ve výši téměř 470 tisíc Kč na péči o postižené děti.

Dále nadační fond přispěl částkou 1 765 000 CZK společnosti Neziskovky.cz na vzdělávání pracovníků neziskových organizací, jako nástroj profesionalizace českého neziskového sektoru.

Nadácia J&T

Prostředky Nadácie J&T, která na Slovensku působí od roku 2006, putovaly podobně jako v ČR především na podporu pěstounské péče, pomoc lidem s handicapem, sociálně slabým rodinám s dětmi nebo na modernizaci nemocnic. V roce 2013 to byla částka v celkové výši 563 352,98 EUR. Značný finanční obnos byl určen například na dlouhodobý projekt Sedmokráska (71 650 EUR), který se zaměřuje na poskytování terapeuticko-rehabilitačních programů pro děti s diagnózou dětská mozková obrna.

Dalších 56 530 EUR získalo sdružení Úsmev ako dar na podporu náhradní rodinné péče v oblasti západního, středního a východního Slovenska, téměř 20 000 EUR putovalo organizaci Rozum a cit mj. na informační kampaň a vydání brožury o NRP, stejně tak Asociácia náhradných rodín získala 20 000 EUR na odlehčovací programy.

Nadácia podpořila částkou 20 000 EUR rovněž neziskovou organizaci Plamienok zabývající se domácí hospicovou a paliativní péčí pro děti a dalších téměř 20 000 EUR poskytla Nadácii Detského kardiocentra na nákup autotransfuzního přístroje.

Dlouhodobé projekty Nadačního fondu J&T

Kromě finanční podpory fyzických a právnických osob organizuje nadační fond vlastní projekty zaměřené především na osvětu a vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče.

Mezi nejvýznamnější z nich patří edukačně-náborová kampaň Hledáme rodiče, jejímž cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradní rodinné péči, především prostřednictvím webových stránek http://www.hledamerodice.cz/, bezplatné telefonické linky 800 888 245 a facebookových stránek Hledáme rodiče:Pěstouny.

Nadační fond realizuje rovněž dva projekty financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. První Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání, se zkráceným názvem Zn. Náhradní rodič, si klade za cíl vytvořit tematickou síť pro sdílení zkušeností v oblasti vyhledávání a získávání nových zájemců o náhradní rodičovství. Registrační číslo projektu je CZ.1.04/5.1.01/77.00268. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.esfcr.cz/projekty/jak-aktivne-nachazet-nahradni-rodice-profesionalizace.

Druhý projekt nese název Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin a je zaměřen na systematické zvyšování povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory ESF v oblasti náhradní rodinné péče a v oblasti péče o ohrožené rodiny. Registrační číslo projektu je CZ.1.04/5.1.01/B2.00015. Více se dozvíte na http://www.esfcr.cz/projekty/moznosti-systemove-podpory-ohrozenych-a-nahradnich-rodin.

Detailní informace o dalších dlouhodobých projektech nadačního fondu, jako jsou Kouzelné Vánoce, House of Smile apod., naleznete na webových stránkách www.nadacnifondjt.cz v rubrice Projekty.

Tisková zpráva ke stažení(46,3 kB)stáhnout